مسابقه بزرگ تلویزیونی ایرانیش


ایرانیش، یک قرار کاملا ایرانی برای همه خانواده های ایران

مسابقه خانوادگی ایرانیش

مسابقه ی خانوادگی ایرانیش با طراحی بازی های سنتی ایرانی از اقلیم های مختلف ایران و با ایجاد فضای شاد در رقابت ها ، بر آن است تا سرمایه های فرهنگی و بومی سرزمینمان را به نسل امروز یادآوری کند .
تمامی رقابت ها در ایرانیش کاملا بومی بوده و شرکت کننده ها بخت خود را با انجام بازی های مفرح ایرانی می آزمایند .
در سرزمین ما چند هزار بازی وجود دارد که بیشتر آنها جنبه ی سرگرمی داشته و قابل رقابت نیست .
در ایرانیش بازی های ایرانی هیجان انگیز و قابل رقابت برای تمامی رده های سنی در خانواده ، مراحل مسابقه را تشکیل خواهد داد.
همچنین ؛ ضرب المثل ها، اشعار، اطلاعاتِ عمومی، تاریخی ، فرهنگی و طبیعیِ سرزمینمان نیز ، در ایرانیش جایگاهِ ویژه ای دارد.

ضوابط واجدین شرایط

ثبت نام در ایرانیش

  • نفرات اصلی هر تیم شامل 3 نفر آقا و 2 نفر خانم است.
    در قوانینِ حضورِ تیم های شرکت کننده در مسابقه ایرانیش، با توجه به اینکه نفرات مسابقه دهنده در هر تیم 5 نفر از افراد یک خانواده شامل پدر، مادر و 3 فرزند می باشند، چنانچه خانواده ای دارای 3 فرزند به بالا باشد و فرزندان متاهل باشند، می تواند این فرزندان و یا همسران ایشان را به عنوان ارزش افزوده تیم خود و در جایگاه یار ذخیره به همراه داشته باشد تا در فرصت های مقتضی با حضور این فرزندان و یا همسرانشان در میدان مسابقه توانمندی های بیشتری از خانواده موصوف به نمایش درآید.

  • همه ی اعضا از یک خانواده بوده و یا با هم نسبت خانوادگی داشته باشند.
  • الزاما بانوان گروه با یکی از آقایان محرم باشند. هر تیم اجازه دارد 2 نفر از دیگر اعضای خانواده را به عنوان یار ذخیره در کنار خود داشته باشد
  • اعضای دو تیم از 15 سال به بالا انتخاب شوند.
  • این مسابقه با محوریت بازی های ایرانی در حوزه های میدانی و اطلاعات عمومی انجام می شود.
  • پیشنهاد می شود از افراد با آمادگی جسمی و ذهنی مناسب ، در تیم ها استفاده شود.
  • بانوان عزیز با رعایت موازین اسلامی و ملی تلویزیون در مسابقه حاضر شوند.
  • در صورتی که اعضای گروه دچار بیماری خاصی هستند در ستون ویژه با شرح کامل اعلام فرمایید.
مسابقه ی بزرگ خانوادگی تلویزیونی

اطلاعات ثبت نام در ایرانیش

:
:
:
:
:
:
:

اعضای تیم

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

اعضای ذخیره

:
:
:
:
:
:

:

ایرانیش فقط یک مسابقه نیست؛
ایرانیش ؛ طرزِ فکرِ جدیدی است که ما را به سرزمینمان وفادارتر می کند.
ایرانیش؛ احساسِ مثبتی است که با شنیدنِ نامِ ایران در ما زنده می شود.
ایرانیش؛ اسمِ رمزِ ماندگاریِ ماست.
ایرانیش؛ اولویّتِ ماست.